Talent & Groei Podcast | Karen Dijkstra

Leren én leven vanuit talent. Hoe doe je dat? Karen Dijkstra gaat in gesprek met onderwijsprofessionals, ouders, auteurs en experts op het gebied van leren en ontwikkeling. Bij kinderen, jongeren en volwassenen, bij wie leren niet vanzelf gaat. Over een andere kijk op leerproblemen, met de focus op talent, kijken naar wat er wél kan bij leren op school en daarna.

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Saturday Mar 23, 2024

De eigen wijsheid van het kind is het uitgangspunt van de Marimbaschool, welke in augustus 2024 haar deuren opent in (de omgeving van) Baarn.
Ik ga in gesprek met Barbara Nellestijn en Imre Eigenhuis, twee bevlogen onderwijsprofessionals die niet alleen vinden dat het anders moet, maar het ook anders gaan doen.... door zelf een nieuwe school te starten, waarbij leren van binnen naar buiten centraal staat.
Beiden zijn jarenlang werkzaam in het onderwijs en zien dat het onderwijs in toenemende mate gericht is op het halen van doelen, overdragen van kennis en voldoen aan alle regels die worden opgelegd.
Liever kijken zij écht naar het kind en zijn gaan onderzoeken hoe zij zelf een school kunnen starten en het echt anders doen.
In deze podcastaflevering vertellen Barbara en Imre o.a.:
hoe onderwijs er uit kan zien wanneer je uitgaat van de nieuwsgierigheid van kinderen
dat je de ontwikkeling van kinderen ook goed kunt volgen zonder toetsen
hoe taal -en rekenonderwijs er uit kan zien zonder methode, waarbij uitgegaan wordt met wat een kind al kan.
hoe de Marimbaschool de eigen natuur en daarmee de talenten, energie en unieke potententieel van het kind centraal stelt
over de natuur als klaslokaal en leer-en ontwikkelplek
de ontwikkeling van een nieuw kindvolgsysteem, gebaseerd op Human Design
wat deze manier van lesgeven van een leerkracht vraagt om het leer-en ontwikkelproces van kinderen te begeleiden en te volgen.
Dit en meer hoor je in dit inspirerende gesprek met Imre en Barbara.
Veel luisterplezier!
Karen Dijkstra | Talent&Groei
----------------
Meer informatie over de Marimbaschool vind je op de website of volg het account op Instagram
www.marimbaschool.nl
Goed om te weten:
De Marimbaschool is een regulier bekostigde school door de overheid (dus geen particuliere/ B3-school).
De school start in augustus 2024 met groep 1-2-3 in 2 jaargroepen. Locatie: Baarn
Er zijn regelmatig informatiebijeenkomsten. Voor data zie de website van de Marimbaschool.

Monday Jul 03, 2023

Wat een mooi gesprek met Jordi, een bijzonder krachtige jong volwassene, die zich niet laat beperken door labels en ‘beperkingen’.
Jordi Meewezen is wat mij betreft een groot voorbeeld in het kijken naar wat er wel kan in plaats van wat ‘onmogelijk’ is.
Ik sprak met Jordi naar aanleiding van een bericht op LinkedIn, waarin Jordi aangaf werk te zoeken. Niets bijzonders zou je denken… Maar in zijn bericht schreef hij niet beschikt over de benodigde diploma’s. Jordi gaf aan dat hij deze niet heeft, omdat hij van jongs af aan door zijn omgeving en onderwijs/zorginstanties heel lang verkeerd begrepen is. Jordi werd gezien als een jongen met verschillende ‘beperkingen’, waarvan het ‘label’ licht verstandelijk beperkt onterecht bleek! Jordi heeft uiteindelijk, na lang strijden en eindeloos vaak uitleggen, ervoor kunnen zorgen dat dit label hem niet langer zou beperken.
De beperking zat in het label, niet in de persoon…
 
“Ik was een heel stil kind, kwam amper buiten, en werd weinig gestimuleerd om mijn eigen leven vorm te geven of snappen hoe de wereld werkt. Ik voelde me niet begrepen en zat ontzettend in de knoop met mezelf. Een opleiding volgen was hierdoor lastig, ook doordat allerlei instanties zich ermee bemoeiden.Uiteindelijk heb ik het stuur van mijn leven in eigen hand genomen. Omdat ik wist wat wél het probleem was, en wat ik nodig had. Nu ben ik 28, heb ik vrienden gemaakt, zijn er mensen in mijn leven waar ik op kan bouwen, ben ik in therapie geweest bij een reguliere psycholoog, heb ik mijn talenten gevonden en ontwikkeld, ervaring opgedaan, en ben ik helemaal klaar voor een baan!”
Jordi’s verhaal laat zien dat je kunt komen waar je wilt, wanneer je uitgaat van talent, met inzet van een flinke portie motivatie en doorzettingsvermogen én geloof van mensen om je heen, die je helpen jouw uniekheid te ontwikkelen en je helpen je sterke kanten te ontdekken en in te zetten. 
En die baan? Die heeft Jordi gevonden! Dankzij een werkgever die verder kijkt dan diploma's!
Luister naar het inspirerende verhaal van Jordi. Voor ouders, docenten, begeleiders en andere professionals in het onderwijs en in de (jeugd)zorg.
Wil je contact opnemen met Jordi? Dat kan via LinkedIn en Facebook via Jordi Meewezen of stuur een bericht naar jordi.meewezen@outlook.com
Karen Dijkstra
Talent&Groei

Monday May 08, 2023

Hoe pas je inzichten uit Human Design praktisch toe op school?
In deze aflevering spreek ik met inspirerend schoolleider Yvonne Overgoor. 
Yvonne is schoolleider van SBO de Vlindertuin in Alkmaar. Zij vertelt hoe zij Human Design binnen school integreren en hoe zij deze unieke tool gebruiken om de talenten van kinderen inzichtelijk te maken. 
Leerlingen op de school van Yvonne hebben veel 'bagage' en hebben vaak te horen gekregen wat ze niet kunnen. Samen met haar team zet Yvonne zich in om te kijken waar de kinderen wél goed in zijn, wat hun specifieke talenten zijn en hoe zij op hun eigen manier weer tot bloei kunnen komen. 
Yvonne vertelt in ons gesprek o.a over:
hoe Human Design geïntegreerd kan worden op school.
hoe het meer inzicht geeft in het individuele kind
hoe het de aanpak van de leerkrachten in groepsplannen ondersteunt
op welke manier Human Design het team en ouders helpt om samen te kijken naar de (leer)behoeften van het kind. 
op welke manier de inzichten uit Human Design een positieve bijdrage hebben geleverd bij een hulpvraag van een reguliere basisschool (en hierdoor geen onderzoek en/of verwijzing nodig was)
concrete voorbeelden thuis en in de klas 
en nog veel meer mooie inzichten en ervaringen, ook op persoonlijk vlak. Een prachtig voorbeeld van hoe je Human Design heel praktisch in kunt zetten in het werken met kinderen, vanuit hun talenten.
Ik ben heel blij dat Yvonne op mijn uitnodiging is ingegaan en haar verhaal heeft willen delen en hoop dat het ook andere schoolleiders inspireert om kennis te nemen van deze unieke tool en dit te integreren in het onderwijs. En zoals Yvonne ook zegt: "Het sluit volledig aan op onze missie en visie. En brengt een mooie verdiepingsslag. Het is niet 'iets erbij', je kunt het heel mooi integreren in je onderwijs". 
Heb je naar aanleiding van deze podcast aflevering een vraag voor Yvonne? Voel je vrij haar uit te nodigen via y.overgoor@saks.nl
website SBO De Vlindertuin
P.S. Ben jij of ken jij andere schoolleiders die Human Design inzetten op school (of dit willen gaan doen)? Of heb je ook ervaring met het inzetten van Human Design in het onderwijs? Laat het mij dan weten, ik hoor het graag! Mail naar karen@talentengroei.com 
Karen Dijkstra | Talent&Groei
 

Friday Apr 21, 2023

In deze aflevering spreek ik met Jente van der Woude, professioneel andersdenker over vuur voor en veranderingen in het onderwijs.
Jente is initiatiefnemer van de podcast Anderwijs, waarin ze met diverse mensen in gesprek gaat over onderwijs.
Vooral over het huidige onderwijssysteem dat wringt, verouderd is en niet meer klopt. Jente onderzoekt samen met haar podcast gasten hoe het anders kan, wat wél werkt en hoe we ervoor kunnen zorgen dat ieder kind tot volle bloei komt.
Jente stond zelf voor de klas binnen diverse vormen van onderwijs, zette een plusklas op en werkte met hoogbegaafde kinderen, die vastliepen in het schoolsysteem.
Vanwege een burn out  stopte Jente met haar onderwijsactiviteiten en ging op reis. Na een break van 8 maanden kwam Jente terug en merkte dat het vuur voor het onderwijs er nog wel was, maar niet meer als leerkracht voor de klas.
Jente stelt als ‘professioneel andersdenker’ vooral vragen, veel vragen. Een aantal van deze vragen komen langs in deze aflevering, zoals:
Wanneer ben je hoogbegaafd?
Hoe kunnen we kijken naar krachten van iedereen? Iedereen is zó verschillend.
Wanneer ben je bezig met verandering? En waar begin je?
Geven labels houvast of zijn ze juist beperkend?
Hoe gaan we om met het feit dat er vaak pas geld beschikbaar is wanneer kinderen een diagnose hebben?
Is het systeem kapot en moeten we een heel nieuw systeem bouwen of…?
In ons gesprek is een ding duidelijk: Wat ons betreft is het tijd om los te komen van hokjes en te gaan kijken wie een kind werkelijk is. Te kijken wat iemand drijft en welke talenten een kind heeft. En wat wij kunnen doen om een kind te ondersteunen om deze te ontwikkelen.
Veel luisterplezier!
 
Volg Jente via Instagram @jentevanderwoude
Haar podcast ‘Anderwijs’ vind je via alle bekende podcast kanalen
 
Karen Dijkstra
Talent&Groei

Wednesday Jan 11, 2023

Bij ' tekenen' denken we meestal aan kindertekeningen of artiesten. Bij de manier die Harriët van Tekenen in de klas gebruikt, gaat het er om, dat je zo simpel mogelijk objecten, handelingen en poppetjes in beeld brengt. 
Haar grootste wens is, dat er meer getekend gaat worden in het onderwijs, dat overwegend talig is. En dit sluit lang niet altijd aan bij de manier waarop kinderen leren. Leren kan leuker en effectiever. 
Harriët is 7 jaar docent geweest en is nu visual facilitator, zakelijk tekenaar en biedt cursussen aan om tekenen en tekeningen onderdeel te maken van lessen op school. 
In de podcast vertelt Harriët o.a. 
wat het tekenen van Tekenen in de klas precies is (en dit kun je natuurlijk ook heel goed in de thuissituatie toepassen)
wat het 'tekenalfabet' is en hoe je hiermee alles kunt tekenen
het belang van het gebruik van beeld, JUIST in combinatie met tekst
hoe het komt dat veel mensen denken dat ze niet kunnen tekenen
verschillende manieren hoe je tekenen kunt toepassen bij kinderen in basisschoolleeftijd, middelbare scholieren en studenten. 
de voordelen van tekenen met betrekking tot leren
misverstanden over tekenen in relatie tot concentratie 
In deze aflevering komt duidelijk naar voren dat tekenen zorgt voor meer leerplezier bij leerlingen ėn docenten.
Daarnaast zorgt het ervoor dat leerlingen beter bij de les blijven, leerstof beter begrepen wordt en beter blijft hangen. 
Oh.. en mocht je denken... 'Ik kan niet tekenen!'... luister dan vooral de podcast en ga aan de slag met de oefeningen die Harriët je meegeeft in deze aflevering. Als je kunt schrijven, dan kun je ook tekenen!
Meer informatie over het werk van Harriët vind je op de website van Tekenen in de klas of volg haar op Instagram. 
 
Veel luister- ėn tekenplezier!
 
Karen Dijkstra
Talent&Groei
 

Saturday Dec 31, 2022

Een kort voicebericht van mij met ‘nog thank you’ voor jou, een korte vooruitblik op het nieuwe jaar en een tipje van de sluier…
Dank je wel lieve luisteraar dat je het afgelopen jaar luisterde naar de Talent&Groei Podcast! Heel graag tot in het nieuwe jaar!
Warme groet, Karen

Thursday Dec 01, 2022

Studenten laten ervaren dat ze het wél kunnen. Dat is wat Jozefien van Leeuwen, docent communicatieve vaardigheden aan de Hanzehogeschool Groningen, het liefste wil voor haar studenten.
Niet alleen leerlingen op de basisschool en middelbare scholieren lopen vast in het onderwijssysteem. Ook studenten hebben hiermee te maken, omdat zij ‘anders leren’.
Jozefien is naast docent ook taalcoach binnen de opleiding Communicatie en komt vaak studenten tegen met taalproblemen. Het opnieuw uitleggen van de regels bleek niet te werken. De studenten wisten nu de regel perfect, maar pasten dit toe in de verkeerde context. Dit frustreerde haar enorm en volgde de opleiding bij Kernvisie methode om deze studenten op een ándere manier handvatten te kunnen bieden.
Inmiddels heeft zij zo’n 40 studenten kunnen ondersteunen en met succes! Zij lieten significant verbetering zien.
In de podcast hoor je o.a.
Hoe Jozefien studenten kan helpen, zodat zij wél de verplichte taaltoets halen en door kunnen met hun studie. En wat dit doet met het zelfvertrouwen van de studenten.
Waarom aandacht voor het welbevinden van studenten veel belangrijker is dan het perfecte lesontwerp.
Wat maakt dat zoveel studenten met dyslexie juist kiezen voor de opleiding communicatie, waar het werkveld vraagt om mensen die goede teksten op papier kunnen zetten.
Hoe de opleiding tot Kernvisiecoach haar een andere kijk gaf op dyslexie en andere taalproblemen.
Over de verschillen tussen studeren aan de universiteit en het hbo. En hoe je als aankomend student samen met ouders en school een goede afweging maakt of je voor een universitaire opleiding of een hbo-opleiding kiest.
Hoe je de talenten van het visuele denksysteem niet alleen kunt inzetten op het gebied van taalvaardigheid, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Hierdoor kon een studente haar tentamen maken zonder black-out te krijgen.
Laten we de grote kinderen niet vergeten
Het is het mooiste als we het probleem bij de basis aanpakken. Het is geweldig om kinderen in de basisschoolleeftijd al dit leed te besparen. Maar laten we de grote kinderen niet vergeten. Die hebben net zo veel recht op deze prachtige, positieve aanpak.
Meer over Jozefien
Jozefien is moeder van 3 zoons en heeft naast haar baan haar eigen praktijk ‘Magikpraktisch’ per ongeluk is ontstaan, door een opdracht van haar studenten ;]. Hier geeft zij kinderen, jongeren en studenten zoals zij het noemt: ‘taalcoaching met een beetje magie’. Meer informatie vind je op de website van Jozefien.
 
Veel luisterplezier!
Karen Dijkstra - Talent&Groei
Heb jij een leerling of student, die 'anders leert' en waar je het gevoel... het zit er wel in, maar het komt er niet uit.
Doe dan de Leerstijltest
Meer weten over Kernvisie methode, luister dan aflevering 2 met Wim Bouman

Monday Nov 07, 2022

In deze aflevering spreek ik met Barbara le Noble. Zij is Human Design analyst, schrijver, reportage- en portretfotograaf, auteur & redacteur.
Barbara is auteur van het boek ‘Grote mensen doen alsof’, dat eind december 2022 verschijnt. Het gaat over onderwijsvernieuwing, Human Design en (lichaams) intelligentie.
Te veel kinderen worden als ‘bijzonder’ of erger.. ‘probleemgeval’ gelabeld. Ten onrechte. ‘Volgens mij is er een eenvoudige en doeltreffende manier om te ontsnappen uit deze beperkingen. Namelijk door het niet meer te hebben over anders zijn maar over uniek zijn. Als iedereen uniek is, dan is iedereen even bijzonder’, aldus Barbara.
Barbara ziet dan ook eerder originele, creatieve, gevoelige kinderen. Die laten zien dat het anders kan en moet, dat systemen niet meer kloppen. Barbara herkende zich in deze gevoelige kinderen, had altijd moeite met zich aanpassen aan het systeem en wilde niet ‘doen alsof’. Haar inzichten, lessen, kennis experimenten heeft zij gebundeld in haar boek.
In de podcast spreken we o.a. over
Barbara’s eigen schooltijd, waar het niet altijd even makkelijk ging. Maar nu zij hier op terug kijkt, weet Barbara dat dit niet voor niets was. En heeft het haar nieuwe wegen laten bewandelen.
Wat er nodig is om kinderen tot bloei te laten komen, hun creativiteit te behouden en zich zo te ontwikkelen dat zij een authentiek leven kunnen leiden.
Welke kleine dingen je kunt doen, zodat een kind zich gehoord en gezien voelt
Welke rol Human Design in het onderwijs kan spelen, zodat kinderen meer leren over zichzelf en
Hoe je als ouder of kindprofessional kinderen kan begeleiden vanuit wie zij zijn. Human Design (kort gezegd is dit een logisch systeem voor zelfontwikkeling) loopt als rode draad door het boek. Barbara geeft hierin een uitgebreide uitleg van het systeem én geeft je als lezer een praktische handleiding om hier zelf direct mee aan de slag te gaan.
Ik ben nóg nieuwsgieriger geworden naar Barbara's boek. Ik wens je veel luisterplezier.
 
Hartelijke groet,
Karen Dijkstra - Talent&Groei
------------------------------------------
Meer informatie over het boek ‘Grote mensen doen alsof’ vind je op de website.
Grote mensen doen alsof .   Hier kun je tevens het boek bestellen.
Wil je meer weten over Barbara, kijk dan op haar eigen website 
 

Friday Oct 21, 2022

Patricia Leenaarts werkt met kinderen en volwassenen en gezinnen.
Verbinding, innerlijke rust, kracht, vrede en wijsheid lopen als een rode draad door haar werk. 'Ik hou van mijn werk, omdat het geen werk is', zegt Patricia. 
Ik ken Patricia al een tijdje en iedere keer valt mij haar enorme wijsheid op, op verschillende vlakken en in verschillende lagen. En haar enorme drive om een verschil te maken in de wereld van een kind. Hoog tijd dus om met haar in gesprek te gaan ;]. 
In deze podcast aflevering komen dan ook diverse onderwerpen aan bod, oa.
Hoe je als ouder of begeleider kinderen kunt begeleiden om zich vanuit hun unieke talenten te ontwikkelen. En hen kunt helpen hun eigen pad te lopen. Patricia neemt hierin ook haar eigen verhaal mee als moeder van een dochter met dyslexie. 
Wat er nodig is om dit te doen en waar je als ouder tegenaan loopt als het niet zo makkelijk gaat op school. 
Hoe je kunt luisteren voorbij de woorden, die iemand zegt. En kunt kijken voorbij het gedrag dat een kind laat zien. Waarom doet een kind zoals het doet? 
Dat verdriet en angst in ieders leven aanwezig is, is een gegeven. De vraag is.. hoe ga je hiermee om? 
Het voorleesboek 'Millie en zijn vriendjes' dat Patricia heeft geschreven. Het boek nodigt je uit om kwaliteitsmomentjes met je kind te creëren. Veel meer dan een 'gewoon voorleesboek', door de interactie die het boek aangereikt. 
Meer informatie over Patricia
Website Patricia Leenaarts
en over haar boek
Millie en zijn vriendjes - het voorleesboek met net een stapje meer. 
 
Veel luister plezier!
Karen Dijkstra
Talent&Groei
 
 
 
 

Thursday Oct 06, 2022

Je kunt een kind met dyslexie of 'een vermoeden van' al helpen. Zonder dat je ingewikkelde methodes hoeft te kennen. Het brein van dyslectische kinderen werkt nu eenmaal 'anders'. Dat is ook de reden waarom ze vastlopen in het lezen en spellen, maar ook op andere gebieden. 
Het goede nieuws is, dat je dit gegeven ook juist kunt gebruiken om een kind te helpen. Dus juist de sterke kanten van hun brein inzetten. 
Hoe je dat doet, vertel ik in deze aflevering, waarin ik je een aantal praktische tips geef, die je meteen kunt gaan toepassen. 
In de volgende aflevering vertel ik meer over onderzoek bij dyslexie. 

Image

Leuk dat je luistert!

 

Heb je een interessante podcastaflevering geluisterd?

 Fijn als je de aflevering deelt met iemand voor wie dit waardevol is.

 

Vind je mijn 'andere kijk' op leerproblemen interessant en wil je hier meer over weten?

Lees dan mijn boek

'In 10 stappen leren vanuit talent'. 

[ zie link in Menu ]

 

 

Copyright 2020 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320